فرزاد یک ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

فرزاد یک ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فرزاد یک ساله به دلیل آنمی آپلاستیک(نوعی از کم خونی که در آن مغز استخوان به اندازه کافی سلول‌های جدید خونی تولید نمی‌کند)در بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده است.

فرزاد از شش ماه گذشته درگیر این بیماری است و می‌بایست به صورت مکرر به بیمارستان مراجعه کند.

پدر فرزاد که اعتیاد داشته چند ماهی است خانواده را رها کرده و مادر خانواده به همراه دو فرزند خردسال خود جهت تامین هزینه‌های زندگی اقدام به دستفروشی می‌کنند.

مادر به همراه سه فرزند خود در خانه‌ای استیجاری در تهران سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فرزاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

فرزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می‌شود.

مادر فرزاد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت