فرامرز ده‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

فرامرز ده‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فرامرز ده‌ماهه به دلیل تب در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر فرامرز معتاد بوده و در کمپ ترک اعتیاد بسر می‌برد و مادر خانه‌دار است.

مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فرامرز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

فرامرز از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر فرامرز به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده