فاطمه(3) یازده‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز بستری شده است.

فاطمه(3) یازده‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه یازده‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز یا CF(بیماری ژنتیکی‌ که راه‌های هوایی ریه را مسدود می‌کند)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

فاطمه از سه ماهگی با تشخیص CF تحت درمان می‌باشد و هر ماه یک بار در بیمارستان بستری می‌شود و به علت تنگی نفس و ضعف شدید نیاز به مراقبت ویژه دارد.

پدر فاطمه به علت سقوط از ارتفاع دچار آسیب شده و قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با شش فرزند خود و به همراه پدربزرگ در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و کمک اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 28 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

فاطمه که سال گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای سومین بار بستری شده و خانواده فاطمه قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما