فاطمه(2)شانزده‌ساله به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

فاطمه(2)شانزده‌ساله به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه شانزده‌ساله به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

فاطمه از بدو تولد مبتلا به فلج مغزی بوده و عدم تحرک وی باعث ایجاد ترشحات در مسیر تنفسی می‌شود و بایستی تحت عمل تراکستومی قرار گیرد.

تراکستومی به عمل جراحی گفته می‌شود که طی آن نای در قسمت زیر گلو، برش داده می‌شود تا راه تنفسی بغیر از مجرای عادی آن(بینی و دهان)ایجاد شود.

پدر فاطمه راننده و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

فاطمه که دو سال گذشته به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای دومین بار بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما