فاطمه(1)یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

فاطمه(1)یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

فاطمه که به بیماری فلج مغزی(CP)نیز مبتلاست می‌بایست به صورت مستمر تحت نظارت پزشک قرار بگیرد.

پدر و مادر فاطمه از بدو تولد وی را در بیمارستان رها کرده‌اند و تاکنون فاطمه تحت سرپرستی عمه‌اش بوده که وی نیز از ادامه سرپرستی وی سرباز می‌زند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

فاطمه به دلیل مشکلاتی که دارد پس از ترخیص از بیمارستان به شیرخوارگاه بهزیستی منتقل خواهد شد و جهت تامین هزینه‌های درمان نیاز به یاری شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت