فاطمه یازده ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

فاطمه یازده ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه یازده ساله به دلیل ابتلا به بیماری دیابت و نیازمندی به تزریق انسولین در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر فاطمه راننده ماشین سنگین می باشد و به دلیل رکود اقتصادی پیش آمده درآمد بسیار کمی دارد و مادرش نیز خانه دار است.

خانواده فاطمه دو فرزند دیگر نیز دارند و در روستایی از توابع اصفهان در منزل پدری خود سکونت دارند .

با توجه شرایط نامساعد خانواده و عوارض خطرناک بیماری (از جمله آسیب به کلیه ها، چشم ها و ...) این خانواده نیازمند دریافت کمک از سوی مهریاران عزیز می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت