فاطمه چهار ماهه به دلیل گرمازدگی بستری شده است.

فاطمه چهار ماهه به دلیل گرمازدگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه چهار ماهه به دلیل اسهال ناشی از گرمازدگی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر فاطمه کارگر شهرداری و مادرش خانه دار است.

خانواده فاطمه در منزل اجاره ای در شهرستان نهبندان سکونت دارند.

درآمد پدر فاطمه بسیار پایین می باشد و بخش زیادی از تامین هزینه این خانواده از طریق دریافت یارانه تامین می شود.

خانواده فاطمه نمی‌توانند هزینه درمان او را تأمین کنند و جهت درمان و بهبودی فرزند بیمارشان، نیاز به حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت