فاطمه چهارده ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

فاطمه چهارده ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه چهارده ساله به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

فاطمه از بدو تولد مبتلا به فلج مغزی بوده و تحت مراقبت و درمان می باشد.

پدر فاطمه راننده و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 42 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر فاطمه قادر به تأمین کل هزینه درمان او نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان چشم‌انتظار حمایت و یاری شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت