فاطمه چهارده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

فاطمه چهارده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه چهارده‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر فاطمه بیکار است و جهت تامین هزینه های خانواده گاهی اوقات اقدام به دستفروشی می‌نماید و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در قرچک سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

فاطمه به دلیل عدم توانایی خانواده در پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر فاطمه قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده