فاطمه پنج‌ساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارشی بستری شده است.

فاطمه پنج‌ساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارشی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه پنج‌ساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارشی(GIB)در بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه بستری شده است.

فاطمه علاوه بر این بیماری دچار فلج مغزی(CP)بوده و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد.

پدر فاطمه بیکار است و گاهی اوقات کشاورزی می‌کند و مادر خانه‌دار است.

فاطمه به همراه پدر و مادر خود در منزل شخصی سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

فاطمه عزیز به مدت ده روز در بیمارستان بستری بوده ولی به دلیل شرایط مالی ضعیف خانواده جهت پرداخت هزینه بیمارستان، هزینه سه روز بستری برای وی محاسبه شده است. 

خانواده فاطمه قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت