فاطمه پنج ساله به دلیل بیماری نقص ایمنی بستری شده است.

فاطمه پنج ساله به دلیل بیماری نقص ایمنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه پنج ساله به دلیل بیماری نقص ایمنی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر فاطمه که معتاد بوده دو سال است که منزل را ترک کرده و مادرش خدمتکار منازل مردم می باشد.

فرزند دیگر این خانواده که به همین بیماری دچار بوده دو سال قبل فوت شده است.

مادر فاطمه به همراه تنها فرزندش در خانه ای اجاره ای در اصفهان سکونت دارند.

این خانواده با سختی و مشقت امرار معاش می‌کنند و تامین هزینه بیمارستان و درمان فاطمه به هیچ وجه برایشان امکان‌پذیر نمی‌باشد و از طرف آشنایان نیز حمایت نمی‌شوند تا بتوانند هزینه را پرداخت کنند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت