فاطمه پانزده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

فاطمه پانزده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه پانزده‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر و مادر فاطمه در قید حیات نمی‌باشند و پدربزرگ سرپرستی فاطمه و دوفرزند دیگر خانواده را برعهده گرفته است.

این خانواده در منزل پدربزرگ در زاهدان ساکن هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه است.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدربزرگ فاطمه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و جهت درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان گرامی دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت