فاطمه پانزده ساله به دلیل بی اشتهایی و ضعف و گیجی بستری شده است.

فاطمه پانزده ساله به دلیل بی اشتهایی و ضعف و گیجی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه پانزده ساله به دلیل بی اشتهایی و ضعف و گیجی در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

فاطمه مدتی است مبتلا به افسردگی حاد می باشد و به همین دلیل بسیار بی اشتها می باشد.

پدر فاطمه کارمند بازنشسته و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده نهصدهزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در یکی از روستاهای اطراف سراوان و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 38 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر فاطمه قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت