فاطمه هفت‌ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است.

فاطمه هفت‌ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه هفت‌ساله به دلیل سقوط از ارتفاع، دچار شکستگی دست شده و در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

مادر فاطمه طی دو ازدواج که داشته دارای چهار فرزند است و سرپرست خانواده است.

این خانواده در یکی از مناطق عشایری بندرعباس سکونت دارند و شرایط بسیار نامناسبی دارند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف خانواده، فاطمه عزیز توسط آشنایان مادر که ساکن میبد هستند به این مرکز مراجعه کرده و تحت درمان است.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر فاطمه به تنهایی قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشد و برای درمان فرزندش نیاز به به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده