فاطمه هفت‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

فاطمه هفت‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه هفت‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

فاطمه عزیز که از بدو تولد مبتلا به معلولیت می‌باشد به دلیل تشنج دچار مشکل مغزی شده و توانایی صحبت کردن ندارد.

پدر فاطمه کارگر شرکت مسافربری بوده و حدود یک ماه است که به دلیل تعدیل نیرو بیکار شده است و مادر فاطمه خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در یاسوج و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

این خانواده توانایی تامین هزینه درمان فاطمه را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت