فاطمه سه ماهه به دلیل تشنج و دیسترس تنفسی بستری شده است.

فاطمه سه ماهه به دلیل تشنج و دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه سه ماهه به دلیل تشنج و دیسترس تنفسی در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر فاطمه کشاورز بوده که در حال حاضر بیکار می باشد و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در روستایی از توابع شهرستان مهرستان سیستان و بلوچستان ساکن هستند و از طریق یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 22 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر فاطمه عزیز قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت