فاطمه سه ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

فاطمه سه ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه سه ساله به دلیل فلج مغزی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

فاطمه که مادرزادی درگیر این بیماری است، بصورت مکرر در بیمارستان بستری می شود.

پدر فاطمه کارگر است و درآمد بسیار پایینی دارد و مادرش نیز به دلیل شرایط خاص نگهداری فاطمه توانایی کار کردن  در خارج از منزل را ندارد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل استیجاری در اصفهان ساکن هستند

با توجه به سطح پایین اقتصادی خانواده و هزینه های بالای نگهداری و درمان فاطمه، این خانواده به کمک هم میهنان عزیز نیازمند است.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت