فاطمه سه ساله به دلیل سلولیت پا بستری شده است.

فاطمه سه ساله به دلیل سلولیت پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه سه ساله به دلیل سلولیت پا(عفونتی است که پوست و بافت های زیر جلدی را درگیر می کند)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر فاطمه راننده و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه ای استیجاری در شهرکرد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر فاطمه قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت