فاطمه سه‌ساله به دلیل ترمیم دریچه قلب بستری شده است.

فاطمه سه‌ساله به دلیل ترمیم دریچه قلب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه سه‌ساله به دلیل ترمیم دریچه قلب در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر فاطمه کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در روستای دهمورد نیریز سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان فاطمه عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت