فاطمه سه‌‌ساله به دلیل تب و اسهال بستری شده است.

 

فاطمه سه‌‌ساله به دلیل تب و اسهال بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه سه‌‌ساله به دلیل تب و اسهال در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر فاطمه که به دلیل تصادف، بینایی یک چشم خود را از دست داده در حال حاضر بیکار می‌باشد و مادر کارگر منازل است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دویست‌‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

فاطمه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر فاطمه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و کمک شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده