فاطمه سه‌ساله به دلیل بیماری LOC بستری شده است.

فاطمه سه‌ساله به دلیل بیماری LOC بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه سه‌ساله به دلیل بیماری LOC(تغییر در سطح هوشیاری که قدرت تمرکز حواس شخص را از بین می‌برد)و تب در بیمارستان کودکان علی اصغر زاهدان بستری شده است.

پدر فاطمه معلولیت ذهنی دارد و تحت پوشش بهزیستی است و به همین دلیل قادر به انجام هیچ کاری نمی‌باشد و مادر فاطمه خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در روستای سرجنگل از توابع بخش کورین واقع در استان سیستان و بلوچستان و در خانه پدری ساکن هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه می‌باشد.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر فاطمه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت