فاطمه‌زهرا(2)ده‌ساله به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

فاطمه‌زهرا(2)ده‌ساله به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه‌زهرا ده‌ساله به دلیل مشکل تنفسی و درد شکم در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پدر فاطمه‌زهرا در قید حیات نیست و مادر کارگر است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده حدود چهارمیلیون تومان می‌باشد. 

مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در جویبار سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.  

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه‌زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

فاطمه‌زهرا که دو ماه گذشته به دلیل تشنج در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار نیز بستری شده و مادر او قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیست و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما