فاطمه زهرا یک ساله به دلیل تب بستری شده است.

فاطمه زهرا یک ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه زهرا یکساله به دلیل ابتلا به تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر فاطمه زهرا کارگر و مادرش خانه دار است.

این خانواده با چهار فرزند خود در روستایی از توابع شهرستان نهبندان در منزل پدری خود ساکن هستند.

به دلیل پایین بودن میزان درآمد پدر فاطمه زهرا این خانواده وضعیت مالی بسیار ضعیفی دارند و توانایی تامین هزینه های درمانی فاطمه زهرا را ندارند و به همراهی هم میهنان عزیز در تامین هزینه های درمان فرزندشان نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار