فاطمه‌زهرا پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

فاطمه‌زهرا پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه‌زهرا پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

فاطمه‌زهرای عزیز مبتلا به سندرم داون است و مشکل گفتاری و بینایی نیز دارد و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد.

پدر فاطمه‌زهرا مشکل اعصاب و روان دارد و بیکار است و مادر مربی پیش‌دبستان است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در شهربابک کرمان و در منزل پدربزرگ سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه‌زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر فاطمه‌زهرا قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت