فاطمه‌زهرا دو ماهه به دلیل بیماری اسهال بستری شده است.

فاطمه‌زهرا دو ماهه به دلیل بیماری اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه‌زهرا دو ماهه به دلیل بیماری اسهال ناشی از گرمازدگی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر فاطمه‌زهرا مددجوی بهزیستی و مادر خانه دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل روستایی در روستای دهسلم نهبندان زندگی می‌کنند و از طریق درآمد اندک پدر و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

شما هموطنان عزیز می‌توانید با کمک و حمایت خود، در بهبودی و درمان این نوزاد دوماهه سهیم باشید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت