فاطمه زهرا تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است.

فاطمه زهرا تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه زهرا تازه متولد به دلیل زردی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر فاطمه زهرا کارگر ساده است که در حال حاضر به دلیل نبود کار بیکار است و مادرش خانه دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزل شخصی در روستایی از توابع نهبندان سکونت دارند و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • فتوتراپی، درمان دارویی و ...

پدر و مادر فاطمه زهرا قادر به تأمین هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت