فاطمه ده‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز بستری شده است.

فاطمه ده‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه ده‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز یا CF(بیماری ژنتیکی‌ که راه‌های هوایی ریه را مسدود می‌کند)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

فاطمه از سه ماهگی با تشخیص CF تحت درمان می‌باشد و هر ماه یک بار در بیمارستان بستری می‌شود و به علت تنگی نفس و ضعف شدید نیاز به مراقبت ویژه دارد.

پدر فاطمه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی ، تصویربرداری و ...

پدر و مادر فاطمه قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت