فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر فاطمه کارگر ساختمانی است و به دلیل رکود کار ساخت و ساز بیکار می باشد و تنها منبع درآمد خانواده یارانه است.

این خانواده با سه فرزند خود در روستایی از توابع خرم آباد در منزلی استیجاری سکونت دارند و به سختی امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • درمان دارویی ، تصویربرداری و ...

پدر و مادر فاطمه قادر به تأمین هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت