فاطمه تازه متولد به دلیل سندروم ترنر بستری شده است.

فاطمه تازه متولد به دلیل سندروم ترنر بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه تازه متولد به دلیل سندروم ترنر(نوعی اختلال کروموزومی)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر فاطمه کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در خانه پدری در سراوان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر فاطمه قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت