فائزه هشت ساله به دلیل عفونت معده بستری شده است.

فائزه هشت ساله به دلیل عفونت معده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فائزه هشت ساله به دلیل عفونت معده در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر فائزه اعتیاد دارد و مدتی است که در کنار خانواده زندگی نمی کند و مادرش کارگر منازل می باشد.

فائزه به همراه مادرش در منزل پدر بزرگ خود در روستایی از توابع زاهدان سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد مادر امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فائزه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

مادر فائزه در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برد و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت