غزل هفت‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

غزل هفت‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

غزل هفت‌ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر غزل کارگر ساختمان و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

این خانواده با سه فرزند خود در منزل پدری در یکی از روستاهای اطراف لردگان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان غزل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر غزل توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت