غزل هشت‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

غزل هشت‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

غزل هشت‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان امام خمینی مهاباد بستری شده است.

غزل از بدو تولد مشکل تشنج داشته و چندین بار در این بیمارستان و در سایر مراکز درمانی استان آذربایجان غربی تحت درمان بوده است.

پدر غزل کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در روستای اگریقاش مهاباد و در منزل یکی از اقوام ساکن هستند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه‌های درمانی غزل عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت