غزل شش ماهه به دلیل اسهال خونی بستری شده است.

غزل شش ماهه به دلیل اسهال خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

غزل شش ماهه به دلیل اسهال خونی و عفونت ادراری در بیمارستان کودکان علی اصغر زاهدان بستری شده است.

پدر غزل کارگر ساختمانی است که مدتی است به دلیل اتمام پروژه بیکار می باشد و مادرش نیز خانه دار است.

این خانواده با دو فرزند خود ساکن زاهدان هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه می باشد.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر غزل قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت