غزاله هشت‌ساله به دلیل تب و اسهال خونی بستری شده است.

غزاله هشت‌ساله به دلیل تب و اسهال خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

غزاله هشت‌ساله به دلیل تب و اسهال خونی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر غزاله دچار قطع نخاع شده و قادر به کار کردن نمی‌باشد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای اطراف الیگودرز سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان غزاله عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، آسیب‌شناسی و ...

پدر و مادر غزاله در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برند و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت