عیسی(2)چهارده‌‌ساله به دلیل آبسه ریه بستری شده است.

عیسی(2)چهارده‌‌ساله به دلیل آبسه ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عیسی چهارده‌‌ساله به دلیل آبسه ریه در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری شده است.

پدر عیسی راننده تاکسی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود در منزل شخصی در سبزوار سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عیسی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

عیسی از کودکی دچار بیماری نقص ایمنی است و چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است و به دلیل نوع بیماری نیاز به مراقبت و ادامه درمان دارد.

عیسی که ماه گذشته به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین‌ بار و به علت آبسه ریه بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده