عمر یک ساله به دلیل فتق بستری شده است.

عمر یک ساله به دلیل فتق بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عمر یک ساله به دلیل فتق در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر عمر چوپان و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانوده چهارصد هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه‌ای استیجاری در روستایی از توابع زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عمر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

عمر از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه های درمان وی به صورت آزاد محاسبه می شود.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر عمر قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت