عمران یک ماهه به دلیل تنگی مجاری ادراری بستری شده است.

عمران یک ماهه به دلیل تنگی مجاری ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عمران یک ماهه به دلیل تنگی مجاری ادراری و رفلاکس کلیه (برگشت ادرار از مثانه به کلیه) در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

عمران به همراه قل دیگر خود، از بدو تولد ناشنوا می باشند و هر دو به دلیل ابتلا به تنگی مجاری ادراری در این بیمارستان تحت درمان بوده اند.

پدر عمران کارگر ساختمانی می باشد که در حال حاضر به دلیل رکود ساخت و ساز بیکار می باشد و هزینه های زندگی خود را از طریق یارانه تامین می کنند.

این خانواده با چهار فرزند خود در شهرستان برخوار استان اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عمران عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان عمران نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت