عماد یک ساله به دلیل گرمازدگی و اسهال بستری شده است.

عماد یک ساله به دلیل گرمازدگی و اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عماد یک ساله به دلیل گرمازدگی و اسهال در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر عماد بیکار و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در روستایی از توابع نهبندان در منزل پدری خود ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف می باشند، توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت