عماد یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

عماد یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عماد یک‌ساله که مبتلا به بیماری پوستی پروانه‌ای(EB)است به دلیل اسهال و استفراغ(گاستروآنتريت)در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر عماد کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل پدری در یکی از روستاهای زابل سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عماد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر عماد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت