علی(2) شش‌ماهه به دلیل تورم و التهاب کلیه بستری شده است.

علی(2) شش‌ماهه به دلیل تورم و التهاب کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی شش‌ماهه به دلیل تورم و التهاب کلیه(هیدرونفروز)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر علی کارگر ساختمان است که مدتی است به دلیل نبود کار بیکار شده و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در روستای شهرک مامور از توابع لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

علی عزیز که در چهار ماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش دوباره بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت