علی یک‌ماهه به دلیل بیماری پروانه‌ای بستری شده است.

علی یک‌ماهه به دلیل بیماری پروانه‌ای بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی یک‌ماهه به دلیل بیماری پروانه‌ای(یا EB بیماری ارثی در بافتهای پوستی می‌باشد که در پوست و غشای مخاطی ایجاد تاول می‌کند)در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر علی کشاورز و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و سیصدهزار تومان است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در بروجرد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 24 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر علی قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌ درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت