علی یک‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

علی یک‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی یک‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید(گاستروآنتریت)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر علی کارگر بنایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود و با خانواده پدربزرگ در اهواز زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر علی قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار