علی یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

علی یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر علی بیکار است و مادرش خانه‌دار است و منبع اصلی درآمد این خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در روستای چشمه زیارت زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر علی توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و چشم انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت