علی یکساله به دلیل تشنج بستری شده است.

علی یکساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی یکساله به دلیل تشنج در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر و مادر از یکدیگر جداشده اند و در حال حاضر مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل پدربزرگ در روستایی از توابع مسجد سلیمان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 33 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، مادر علی به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت