علی چهار ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است.

علی چهار ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی چهار ساله به دلیل ابتلا به سندروم نفروتیک (تغییر در بافت‌های میکروسکوپیک و بسیار ریز کلیه که باعث دفع مقدار زیادی پروتئین از طریق ادرار می‌شود) در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر علی در حال حاضر بیکار و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در خانه ای اجاره ای در اصفهان سکونت دارند.

با توجه به بیکاری پدرعلی و هزینه های سنگین درمان و نگهداری از وی، این خانواده قادر به تأمین هزینه درمان علی عزیز نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت