علی چهارساله به دلیل مشکل سین‌داکتیلی بستری شده است.

علی چهارساله به دلیل مشکل سین‌داکتیلی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی چهارساله به دلیل سین‌داکتیلی(بیماری مادرزادی چسبیده بودن انگشتان دست)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و بایستی مورد عمل جراحی قرار گیرد.

علی علاوه بر این مشکل، مبتلا به هیدروسفالی(تورم مغز به دلیل تجمع مایع مغزی-‌نخاعی در داخل جمجمه)است و به همین دلیل در سر او برای دفع مایع مغزی، شنت قرار داده شده است.

علی عزیز همچنین مشکل شکاف کام دارد و پس از درمان چسبندگی انگشتان باید جهت ترمیم شکاف کام، مورد عمل جراحی قرار گیرد.

پدر علی بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یک منزل استیجاری در شاپورآباد اصفهان ساکن هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه است.

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان علی عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت