علی چهارده‌ساله به دلیل سندرم دفع پروتئین بستری شده است.

علی چهارده‌ساله به دلیل سندرم دفع پروتئین بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی چهارده‌ساله به دلیل سندرم دفع پروتئین در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بستری شده است.

علی از دوسالگی دچار این سندرم بوده و بایستی تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر علی کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در بوشهر سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

 پدر و مادر علی قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت