علی پانزده ساله به دلیل مشکل کلیه بستری شده است.

علی پانزده ساله به دلیل مشکل کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی پانزده ساله به دلیل مشکل کلیه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر علی کشاورز می باشد و مادرش خانه دار است.

این خانواده با هفت فرزند خود در خانه شخصی در روستایی از توابع نیشابور سکونت دارند و از طریق اندک درآمد پدر امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوارقلب و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر علی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت