علی هفت‌ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

علی هفت‌ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی هفت‌ماهه به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان ولیعصر دره‌شهر بستری شده است.

پدر علی بیکار است و مادر خانه‌دار است.

علی به همراه پدر و مادر در منزلی استیجاری در دره‌شهر ایلام سکونت دارند.

این خانواده از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند و اجاره‌بهای منزل آنها توسط پدربزرگ علی پرداخت می‌شود.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر علی قادر به تأمین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده