علی شش‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

علی شش‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی شش‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بستری شده است.

پدر علی کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یکی از روستاهای وحدتیه بوشهر سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 17 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

 پدر و مادر علی قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده